02/11/19

Trouwen met een Oekraïnse in België

In dit artikel vindt u de nodige documenten en procedures die u nodig heeft om te trouwen met een Oekraïnse in België. En waar u terecht kan om de documenten voor de trouwaanvraag en gezinshereniging te verkrijgen zijn, zowel in België als in Oekraïne.

Om te kunnen trouwen in België moet uw Oekraïnse partner beschikken over een biometrisch paspoort en een reisverzekering geldende voor 90 dagen gedurende de periode van de trouw tot de aanvraag van gezinshereniging.
Uw buitenlandse partner hoeft niet aanwezig te zijn bij de huwelijksaanvraag die min 14 dagen voor de trouwdag moet worden ingediend.

A)Huwelijksaangifte:

Om te trouwen met een Oekraïnse in België heeft u ten eerste nodig de documenten voor de huwelijksaangifte.

– In België gaat u naar de gemeente met alle benodigde documenten en doet de huwelijksaanvraag
– In Oekraïne hoeft u geen aanvraag te doen

Benodigde documenten (alle documenten mogen max 3 maanden oud zijn bij de huwelijksaangifte):

1)Geboorteakte:
– Voor de partner in België wordt deze automatisch aangevraagd bij de huwelijksaanvraag door de gemeente
– Voor de partner in Oekraïne aanvragen bij districts- of regionale registratiekantoor van de staat van de burgerlijke stand, lokale overheid ,1 maal laten vertalen door beedigt vertaler in Oekraïne, en alle 2 de documenten laten voorzien van apostile *

2)Bewijs van identiteit:
– Voor de partner in België wordt deze automatisch aangevraagd bij de huwelijksaanvraag door de gemeente
– Voor de partner in Oekraïne, Copie laten maken van passpoort bij een lokale notaris in Oekraïne en deze laten voorzien van apostile

3)Bewijs van nationaliteit:
– Voor de partner in België wordt deze automatisch aangevraagd bij de huwelijksaanvraag door de gemeente
– Voor de partner in Oekraïne, document laten opstellen door lokale notaris, 1 maal laten vertalen door beedigt vertaler in Oekraïne, en alle 2 de documenten laten voorzien van apostile *

4)Bewijs van ongehuwde staat:
– Voor de partner in België wordt deze automatisch aangevraagd bij de huwelijksaanvraag door de gemeente
– Voor de partner in Oekraïne, document laten opstellen door lokale notaris, 1 maal laten vertalen door beedigt vertaler in Oekraïne, en alle 2 de documenten laten voorzien van apostile *

5)Bewijs van inschrijving of bewijs van je verblijfplaats :
– Voor de partner in België wordt deze automatisch aangevraagd bij de huwelijksaanvraag door de gemeente
– Voor de partner in Oekraïne aanvragen bij districts- of regionale registratiekantoor van de staat van de burgerlijke stand, lokale overheid ,1 maal laten vertalen door beedigt vertaler in Oekraïne, en alle 2 de documenten laten voorzien van apostile *

6)Toestemming van je afwezige aanstaande echtgenoot:
– De partner in België vraagt in te vullen formulier aan bij zijn gemeeente
– De partner in Oekraïne vult dit formulieer in en ondertekent dit

7)Akte van gewoonterecht (certificat de coutûme):
– Partner in België vraagt met copie van identiteit van Oekraïnse partner op de Oekraïnse ambasade te “30-32, Av. A.Lancaster, B-1180 Bruxelles, Belgique” dit formulier aan,
naderhand dit bekomen formulier laten legaliseren bij “FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Karmelietenstraat 15 1000 Brussel, België”

* Vertalen naar het nl/fr, bij lokaal erkend vertaalbureau, deze doen normaal ook de apostile van alle documenten

Lees zeker ook volgende:
http://agii.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/gezinshereniging/je-wil-huwen-in-belgie/hoe-sluit-je-een-huwelijk-af-in-belgieB)Gezinshereniging:

Om te trouwen met een Oekraïnse in België heeft u ten tweede nodig de documenten voor de gezinshereniging , de procedure na het huwelijk.
Deze dient door het koppel aangevraagd bij de gemeente van huwelijk.

Benodigde documenten (alle documenten mogen max 3 maanden oud zijn bij de aanvraag voor gezinshereniging):

1)Administratieve kost betalingsbewijs :
Je moet 200 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag.  Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ. Voorbeeld: FISCH Elena Marokko 28021981      (de gegevens van de buitenlandse partner)

2)huwelijksakte:
Heeft de gemeente van aanvraag

3)Geboorteakte:
De gemeente behaald deze informatie van beide partners uit het huwelijksdossier

4)Bewijs van huisvesting :
Door te de Belgische partner te voorzien,
-Indien eigen woonst: copies van de verkoopsacte, bewijs van woonst, grondbelasting, eigendosmacte
-Indien huur: copy van een geregistreerd huurcontract

5) Bewijs van inkomen :
Het bewijs dat de partner in België toereikende en stabiele bestaansmiddelen heeft. Op dit moment bedraagt dat 1505,78euro netto per maand.
Dit doe je aan de hand van:
-het meest recente aanslagbiljet in de personenbelasting
-loonfiches
-een arbeidscontract
-rekeninguittreksels
-de meest recente boekhoudkundige balans
-pensioenfiches
-bewijzen van het actief zoeken naar werk, in combinatie met het bewijs van de werkloosheidsuitkering
Over een periode van de laatste 12 maanden.

6)Bewijs van identiteit:
De gemeente behaald deze informatie van beide partners uit het huwelijksdossier

7)ziekteverzekering:
Een modelattest van de Belgische mutualiteit van je Belgische echtgenoot: een modelattest is enkel mogelijk bij huwelijk. Het modelattest bevestigt dat jij je in België kan aansluiten bij de mutualiteit.

8)strafblad, certificaat van goede zede:
-De Belgische partner vraagt dit aan via de gemeente of politie.
-De Oekraïnse partner kand eze bekomen via de Afdeling Informatietechnologieën van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Oekraïne. Deze afdelingen bevinden zich in elk regionaal centrum van Oekraïne .
-Dit is een optioneel certificaat maar brengt wel bij dat DVZ makkelijker overgaat tot goedkeuring, bewijs van eigen vermogen en diploma van de buitenlandse partner helpt ook voor goedkeuring van DVZ bij de beslissing voor gezinshereniging.

Lees zeker:
http://agii.be/thema/je-bent-familielid-van-een-belg/je-bent-derdelander/je-bent-echtgenoot-of-gelijkgesteld-partner-van-een-belg/welke-documenten-heb-je-nodig-voor-gezinshereniging-met-een-belgische-echtgenoot#2

Moest u na het lezen van bovenstaande er nog niet aan uitkomen hoe u moet trouwen met een Oekraïnse in België , neem dan contact op met een advocaat gespecialiseerd in vreemdelingen recht en relatie&gezin, deze kan u haarfijn uitleggen hoe de trouwprocedure in België verloopt.